Elegant Crime

  5 kirjaa

Denise Rudberg skriver som ingen annan om mord i tjusiga miljöer. Obegripligt spännande berättelser i maktens korridorer!